Naar school?

Toen ik onderstaand artikel deze week las op nu.nl schrok ik toch wel. Wat wordt er vandaag de dag veel gevraagd van kleine kinderen. En wat laten we op deze manier als ouders een kansen liggen om betrokken te zijn bij de ontwikkeling en Bijbelse opvoeding van onze kinderen.
Ik weet dat het niet mogelijk is de hele dag bij onze kinderen te zijn. Soms zijn er momenten dat we ook andere dingen móeten doen. Maar onderstaand bericht gaat naar mijn mening toch een stap te ver. Ik vraag me af waar ouders hun prioriteiten leggen wanneer deze keuze gemaakt wordt voor hun kinderen.

"DEN HAAG - Alle peuters van drie jaar oud kunnen minimaal vijf ochtenden per week naar de basisschool. Nu gaan vrijwel alle driejarigen naar een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of voorschool.
Dat is een gemiste kans'', aldus de Onderwijsraad woensdag in een advies aan demissionair minister André Rouvoet van Onderwijs. Volgens de raad varieert namelijk de kwaliteit van dergelijke instanties sterk. De 'uitgebreide' kleuterschool is niet verplicht. Ouders mogen kiezen of zij hun zoons of dochters van drie al naar school sturen.
De jongens en meisjes zijn immers pas leerplichtig vanaf vijf jaar. De raad kiest voor ochtenden zodat de kinderen na school kunnen gaan slapen.
Tussen de twee en zes jaar oud ontwikkelen kinderen zich sterk. Ze leren bijvoorbeeld te spreken, samen te spelen, zichzelf aan te kleden en te eten. Volgens de raad moeten zij in deze ''cruciale fase worden begeleid en gestimuleerd door gekwalificeerd personeel''.

Veel opvoedtaken die vroeger meer voor de ouders waren, liggen tegenwoordig ook bij voorschoolse voorzieningen. Dat komt omdat steeds meer jonge kinderen naar de kinderopvang gaan.
Daar wordt, zo stelt de raad, vaak weinig aan een pedagogisch programma gedaan. Bovendien lijken de instellingen er kwalitatief niet beter maar juist slechter op te worden.
Daarom wil de Onderwijsraad de basisschool uitbreiden. De scholen zijn verantwoordelijk voor het aanbod. Dat vraagt een extra investering van de overheid van naar schatting 100 tot 200 miljoen euro.
Daarbij moeten leerkrachten goed zijn opgeleid. De Onderwijsraad vindt dat er op de pabo een specialisme 'jonge kinderen' moet komen. Huidige medewerkers moeten worden bijgeschoold.
In Vlaanderen gaan driejarigen al naar het basisonderwijs.
De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) wil nog een stap verder gaan dan de Onderwijsraad. Het plan mag allemaal veel minder vrijblijvend, vindt voorzitter Ton Duif. Wel denkt de raad volgens hem te lichtvoetig over de invoering.
Hij betwijfelt daarbij of de extra miljoenen die de raad heeft becijferd wel voldoende zijn. ''Veel schoolgebouwen zullen moeten worden aangepast, het zittende personeel zal uitvoerig moeten worden (bij)geschoold en bovendien moet er voldoende personeel zijn.''

Reacties