Trouw zijn in de opvoeding


"God roept ons niet op om succesvolle ouders te zijn;
Hij roept ons op om trouw te zijn"
J. Berndt

Dat is wat God van ons verwacht. We zouden wel willen dat we de levens van onze tieners met één zwaai van een toverstokje in orde konden brengen, maar dat is niet Gods manier. God werkt te midden van mensen en situaties - niet los daarvan. Laten wij, terwijl wij ernaar uitkijken dat Hij alles wat Hij heeft beloofd in vervulling zal doen gaan, zijn opdracht uitvoeren die duidelijk omschreven staat in Romeinen 12:12 : "Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed."

Reacties