Ware liefde wacht

Al een aantal jaren geleden heb ik gelezen over een "Ware liefde Wacht-campagne" die door duizenden jongeren enthousiast werd ontvangen. De jonge mensen deden een plechtige belofte seksueel rein te blijven en te wachten met geslachtsgemeenschap tot ze aan het huwelijk toe zijn. En gelukkig zijn er vandaag de dag nog steeds (christelijke) jongeren die hier heel bewust voor kiezen.
Het is nogal niet wat om dat te beloven, want in deze tijd valt dit niet mee. Er komen onnoemelijk veel verleidingen op jongeren af en het is dan ook voor velen, die er bewust voor kiezen rein te willen blijven, een strijd om dit vol te houden. De geest is wel gewillig, maar het vlees is soms zwak.
Toch zijn er - ook voor ouders - praktische tips om deze gedachte van reinheid bij je kinderen ter sprake te brengen en levend te houden. Naar aanleiding van het boekje 'Elk kind heeft een biddende moeder nodig' kwam dit onderwerp, al weer een heel aantal jaren geleden, bij ons in het gezin voor het eerst aan de orde. Er werd gesproken over een 'purity ring' als symbool voor deze belofte.

"Toen Jans dochter voor het eerst menstrueerde, nam Jans haar dertienjarige dochter mee voor een gezellig lunch. Ze verheugde zich met haar over het voorrecht om een vrouw te zijn, en over het feit dat God haar lichaam erop voorbereidde dat ze op een dag moeder zou kunnen worden. Jans moedigde haar aan om God een belofte te doen dat ze rein zou blijven tot haar huwelijk. Deze belofte zou worden bekrachtigd met een ring. Haar dochter stemde ermee in. Na de lunch nam Jans haar dochter mee naar de juwelier om een ring uit te kiezen die ze tot aan haar huwelijksnacht zou dragen. Op die avond zou ze de ring aan haar man geven, als symbool dat ze zijn geschenk was, dat alleen door hem mocht worden uitgepakt."

Wij zijn dankbaar dat onze twee oudste kinderen deze belofte ook al gedaan hebben en dat we ook met hen daarover in gesprek mogen blijven. (Voor onze zonen zullen we overigens naar een iets andere vorm moeten zoeken*). Als ouders mogen we blijven bidden dat ze dit blijven volhouden vooral wanneer ze een relatie met iemand zullen aangaan. Alleen met Zijn hulp en kracht zal dit lukken.

* Inmiddels hebben we bij onze zonen ook een speciaal moment uitgekozen. Het moment waarop zij zich voor het eerst scheren.Reacties