Geloven in opvoeden


Onlangs kwam ik dit boek Geloven in opvoeden  tegen. Het ligt klaar om gelezen te worden en het ziet er veelbelovend uit!

"Opvoeden gaat niet vanzelf. Geloofsopvoeding gaat ook niet vanzelf. Het vraagt om bezinning. Bezinning op de vraag: Wat is van wezenlijk belang, wat willen we bereiken? Geloofsopvoeding vraagt om aanpassing, want onze samenleving verandert voortdurend. Opvoeden vraagt om kennis. Hoe ontwikkelen kinderen zich, hoe houden we daar rekening mee? Opvoeden en zeker de geloofsopvoeding vraagt om een sfeer van vertrouwen en intimiteit, om een goede communicatie tussen ouder(s) en kind. Hoe werken we daar aan? Geloofsopvoeding vraagt om gebed, zodat God zelf zijn intrede kan doen in het leven van onze kinderen.
De schrijfsters, alle drie zowel moeder als pedagoog, gaan in op al deze facetten van de geloofsopvoeding. Hun boek is niet alleen theoretisch, maar ook heel praktisch. Zij willen ouders ondersteunen en (verder) op weg helpen. Zij willen kerken en gemeentes stimuleren hun verantwoordelijkheid voor de geloofsopvoeding te nemen. Want gelovig opvoeden kun je niet alleen."


Drs. Maria Vrijmoeth – de Jong zit als godsdienstpedagoog in de redactie van de kindernevendienstmethode 'Vertel het Maar'

Drs. Ina Karssen - Engelsman is als gezondheidszorgpsycholoog/orthopedagoog werkzaam binnen de Jeugdgezondheidszorg te Utrecht

Drs. Cary Lenstra – Vrijmoeth heeft als gezondheidszorgpsycholoog/orthopedagoog een eigen praktijk voor advies en hulp bij vragen en problemen bij de opvoeding.
Reacties