Omgaan met social media

Social media is in deze tijd bijna niet meer weg te denken. Maar hoe ga je hier nou mee om? Persoonlijk maar ook met je kinderen?
Onderstaand artikel kan helpen in overwegingen!

"Het LCJ (Landelijk Contact Jeugdwerk) is recent gestart met een nieuwe website en heeft ook een Twitter account geopend. "We zien het als een pilot. Er waren redenen om het niet te doen, maar ook redenen om het wel te doen. We hebben de website nodig voor de ziel en zaligheid van jongeren", zegt Kees van Vianen,
directeur van de jongerenorganisatie binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken in een interview met CIP.

Kees geeft aan, dat ze zeker ook hebben nagedacht over de mening van de achterban: "We hebben vier doelgroepen: jongeren, jeugdwerkers, ouders en ambtsdragers. Jongeren komen echter wel op de eerste plaats. Ik baseer mezelf heel sterk op een artikel, dat ik gelezen heb van John Piper. Hij zei dat Twitter erg geschikt is om de Bijbelse waarheid te delen. Piper zei dat, wanneer hij niet de grote God en de grote Zaligmaker zou kennen, hij er niet aan zou denken om te tweeten.
Wanneer je zinvol over God kunt spreken in een preek van 45 minuten of een boek van driehonder bladzijden, mag je jezelf ook best inspannen voor een tweet.
Binnenkort gaan we binnen het LCJ ook een cursus organiseren rondom social media. We krijgen vooral veel positieve reacties. Zo zei een van onze jongeren, dat de kerk best mee kan gaan met social media en dat het een sterk wapen is om jongeren te trekken. Een ander zei, dat je Twitter kunt zien als een opdracht om andere jongeren nieuwsgierig en jaloers te maken naar God. Je kunt Twitter met kleur gebruiken om anderen te trekken tot het Woord van God. Ook ouders reageren overwegend positief. Zo zei een moeder, dat we zeker mee moesten gaan met de social media, maar ons tegelijkertijd moesten realiseren hoeveel nutteloze tijd het kan kosten. Ze wilde ook graag zien, dat ouders er meer bij betrokken werden en toegerust werden om ermee om te gaan."

Van Vianen snapt soms niet goed waarom er krampachtig over dingen gedaan wordt: "Je kunt ook heel veel mooie dingen met social media doen. Een van de regels, die ik voor mezelf hanteer is, dat ik mee kan met de tijd, zolang het niet afgaat van mijn stille tijd. We moeten onze tijd niet morsen. Maar zoals dat voor
jongeren met betrekking tot internet geldt, geldt dat voor ouders ook. Hoeveel verjaardagsvisities zijn er niet waar enkel over nutteloze dingen gesproken wordt? Als je als ouders een hele avond zit te kletsen en de Heere Jezus komt niet ter sprake, ben je ook tijd aan het morsen. Het is dan een verloren avond. God kan echt gebruik maken van social media, het hangt er alleen vanaf wat wij er inzetten. Daar moeten we onszelf van bewust zijn, wanneer we social media gebruiken. Wanneer ik mijn computer opstart, komt er als eerste op mijn scherm: 'Bidden voor gebruik' en dat is denk ik een handige tip voor mensen die veel met computers werken. Wees er bewust van hoeveel tijd je spendeert aan de computer en kijk ook naar de inhoud. Twitteren zonder inhoud is doelloos, doe je best om inhoud te delen met je vrienden en de wereld!"

www.cip.nl

Reacties