Onderzoek naar geloofsopvoeding in Nederland


‘Kansen zien en keuzes maken’; dat is de titel van een onlangs verschenen afstudeeronderzoek van drie studenten van de Christelijke Hogeschool Ede.

"De geloofsopvoeding in gezin en kerk voert verder dan alleen het voorleven van de Bijbelse verhalen. Het gaat evenzeer om het onderwijzen en vertellen ervan". Dit was de aanhef van een artikel uit een krant van 27 november dat eveneens ging over het genoemde onderzoek.
In opdracht van Kinderwerk Timoteüs, onderdeel van de Stichting Opwekking, is het afgelopen jaar een onderzoek naar geloofsoverdracht uitgevoerd in gezin en kerk. Het onderzoek is vorige week bekend gemaakt. Er werkten 490 kinderwerkers en 719 ouders aan mee en het onderzoek werd uitgevoerd door drie studenten Godsdienst Pastoraal Werk aan de CHE in Ede.
De drie onderzoekers wijzen erop dat in de geloofsopvoeding Gods heilsgeheimen centraal moeten staan, en niet het kind of de ouders.

Uit het onderzoek komen verschillende resultaten naar voren. Je zou hiervoor het beste het hele onderzoek eens kunnen doorlezen. Op de vraag wat ouders het moeilijkst vinden aan de geloofsopvoeding, antwoordt 28 procent het omgaan met alle invloeden van buitenaf. Zelf een voorbeeld zijn en consequent bidden en Bijbellezen worden ook genoemd.
Opvallend is ook dat er relatief veel vrouwen (84 %) aan het onderzoek hebben meegedaan. De onderzoekers adviseren Kinderwerk Timoteüs mannen en vaders expliciet te betrekken bij geloofsopvoeding en kinderwerk.
Uit het onderzoek blijkt ook dat 91% van de ondervraagde ouders de geloofsopvoeding van hun kinderen heel belangrijk vindt, maar dat in slechts in de helft van de gevallen zij er ook daadwerkelijk aan toekomen. 

Het hele onderzoek is via deze website te downloaden. (Het is vrij lang, maar het kan natuurlijk in fases gelezen worden.)

Reacties

Een reactie posten

Wat leuk dat je een reactie achterlaat! Hij wordt eerst even gecontroleerd voordat hij verschijnt onder het bericht.