Commissie Geloofsopvoeding, een must voor elke gemeente!

Vandaag een gastblog geschreven door Selma Schuurman. Zij is lid van de Commissie Geloofsopvoeding
van de Hervomde kerk in Lunteren. Zij hoopt met dit artikel ook andere gemeentes te stimuleren na te denken over geloofsopvoeding in hun eigen gemeente:
"In onze Hervormde Gemeente te Lunteren worden kinderen geboren en ouders houden hun kinderen vervolgens ten doop. Dit is zeker niet vrijblijvend. Vanuit de Bijbel worden de ouders geroepen hun kinderen voor te gaan in een leven van geloof, een leven met het Woord van God en een leven in de gemeente van Christus.

De Bijbel is overigens vrij duidelijk als het gaat om geloofsopvoeding.
Denk alleen maar aan Psalm 78:

1 Een onderwijzing van Asaf. Mijn volk, neem mijn onderricht ter ore, neig uw oor tot de woorden van mijn mond.
2 * Ik wil mijn mond met spreuken opendoen en van aloude verborgenheden doen overvloeien,
3 die wij gehoord hebben en weten en onze vaders ons verteld hebben.
4 Wij zullen ze niet verbergen voor hun kinderen, maar aan de volgende generatie
de loffelijke daden van de HEERE vertellen, Zijn kracht en Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft.
5 * Want Hij heeft een getuigenis ingesteld in Jakob, een wet vastgesteld in IsraĆ«l; die heeft Hij onze vaderen geboden om ze hun kinderen bekend te maken,
6 opdat de volgende generatie ze zal kennen, de kinderen die geboren zullen worden, en zij opstaan en ze weer aan hun kinderen vertellen;
7 zodat zij hun hoop op God stellen en Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden in acht nemen.

Ouders
Je leest hier over het diepe verlangen van ouders om de grote daden van de Heere en Zijn wonderen aan hun kinderen door te vertellen. Zodat zij het ook weer kunnen door vertellen. Prachtig als ouders hier niet over kunnen zwijgen.
Bij ouders leven tegelijkertijd ook veel vragen. Hoe geef je vorm aan de geloofsopvoeding, op welke leeftijd vertel je dingen wel/niet aan een kind, hoe doe je dat met bidden en bijbellezen, hoe zit het met de gewetensvorming van kinderen, hoe ga je in gesprek met je kind over seksualiteit, verslaving, muziek etc.

Commissie Geloofsopvoeding
In het voorjaar 2009 hebben een aantal studenten van de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk, aan de Christelijke Hogeschool Ede, een adviesrapport aangeboden aan de kerkenraad van onze gemeente.
Tijdens hun onderzoek, onder ouders en jongeren, kwamen ze bovenstaande vragen van ouders tegen en werd duidelijk dat er behoefte is bij de jongeren om met hun ouders over allerlei thema’s in gesprek te gaan. De studenten kwamen dan ook tot de conclusie en het advies, dat een Commissie Geloofsopvoeding nodig is voor de ondersteuning van de mooie taak die de ouders hebben, de geloofsopvoeding van de kinderen.

De commissie is er gekomen en nu al een aantal jaren actief. We zijn gestart met het organiseren van een serie ouderavonden met diverse thema’s. Het waren leerzame avonden. Wel merkten we dat we op deze manier alleen de betrokken ouders bereikten terwijl we ondersteuning wilden bieden aan alle ouders van de gemeente.

Themablok
We hebben dan ook gekozen voor een nieuwe aanpak. Een aanpak waarbij de hele gemeente betrokken wordt. In de kerkdiensten maar ook op de bijbelkringen, verenigingen en clubs wordt een gekozen thema behandeld gedurende een aantal weken.

In januari 2013 zijn we gestart met ons eerste themablok “Liefhebben, hoe?”.
Een thema dat ging over de liefde van God, over de liefde naar elkaar en over liefde en seksualiteit.  Tijdens het blok kon men ook een ouderavond en jongerenavond bezoeken. Je hoopt dan dat de ouders met de kinderen in gesprek komen.  

We hebben gemerkt dat het thema is gaan leven. Dat er gesprekken op gang zijn gekomen tussen ouders onderling maar ook tussen ouders en kinderen. 
Dankbaar kijken we dan ook terug op gezegende weken."

Selma Schuurman
Lid Commissie Geloofsopvoeding Hervormde Gemeente te Lunteren
www.facebook.com/commissiegeloofsopvoeding

Heb je vragen aan Selma of wil je reageren op dit artikel? Laat gerust een reactie achter of reageer in de Facebookgroep


Reacties