Op zoek naar de ware - Philip Nunn

Misschien heb jij als ouder of opvoeder ook wel kinderen die in de leeftijd zitten dat ze verkering hebben of dit binnenkort wellicht zullen krijgen. Een kort, pakkend boekje dat ik omtrent dit onderwerp kan aanraden om te lezen is 'Op zoek naar de ware' van Philip Nunn. Allereerst is het natuurlijk zeer geschikt voor iedereen die op zoek is naar een partner maar juist voor ouders en opvoeders staan er ook goede adviezen en tips in.

'Voor elke generatie christenen is het een uitdaging om Gods ideeën over het huwelijk of single zijn te begrijpen en toe te passen in hun cultuur. Wat is er te vertellen over de speciale en voorbereidende fase die voorafgaat aan het huwelijk?'
In dit boekje worden in zeven korte hoofdstukjes een aantal belangrijke bijbelteksten, principes en argumenten genoemd door Philip Nunn. Boeiend is het hoofdstukje waarin de schrijver het 'Visvijvermodel' beschrijft. Op internet is hier ook een PowerPoint over te zien.

Het boekje sluit af met een aantal duidelijke conclusies waarvan ik er een paar noem:

"In de zoektocht naar een levenspartner biedt de Bijbel geen - door God goedgekeurde - standaardprocedure. Maar Hij geeft wel waarden en richtlijnen die christenen helpen bij het maken van keuzes in het leven. Misschien  heeft God het huwelijk voor de meesten van ons weggelegd, maar het leven als single is een eervol alternatief voor hen die ervoor kiezen of die geroepen zijn om niet te trouwen. De Here Jezus laat zien dat een huwelijk geen noodzaak is voor een compleet en zinvol leven."

"Wanneer een verkering ongezond (geworden) is, moet er actie ondernomen worden. Wanneer de problemen blijven bestaan, is er moed voor nodig om de relatie op de pauze-stand te zetten of te beëindigen gen. Dit moet op een manier gedaan worden waarbij de de andere persoon gerespecteerd en de Here geëerd wordt."

"De keus voor een huwelijkspartner is een van de belangrijkste beslissingen als christen."

Zoals gezegd, het boekje is een aanrader voor iedere ouder, opvoeder, hulpverlener of jeugdleider.


Reacties