In gesprek over seks - Arjet Borger

"We leren kinderen hoe ze gezond moeten leven, hoe ze goed met geld om kunnen gaan en hoe zij zelfstandig voor zichzelf kunnen zorgen. Dit is allemaal deel van de opvoeding. Als ouder en opvoeder kunnen we ook bijdragen aan de seksuele gezondheid van kinderen en jongeren, door hun te leren (en te laten zien) hoe ze goed met zichzelf en de ander om kunnen gaan. Seksuele voorlichting is dan ook veel meer dan informatie geven over zwangerschap, voortplanting en de lichamelijke veranderingen in de puberteit. Het gaat om het vergaren van kennis, het ontwikkelen van de vaardigheden om beslissingen te kunnen nemen en het hebben van het zelfvertrouwen om deze beslissingen uit te voeren".

Bovenstaand gedeelte is een citaat van blz. 154 uit het boek 'In gesprek over seks' van Arjet Borger.

Seksualiteit is persoonlijk en het hangt samen met wie we zijn. Ook is seksualiteit een kwetsbaar én breed onderwerp. Er is veel over bekend en onderzocht. Toch wordt er, ook in christelijke gezinnen, maar in beperkte mate echt over gesproken. In dit boek kun je uitgebreide informatie vinden over seksualiteit.
Alle onderwerpen die aan bod komen, worden beschreven vanuit het oogpunt van gezondheid maar de schrijfster voegt ook informatie over seksualiteit uit wetenschappelijk onderzoek samen met hoe we daar als christenen mee om kunnen gaan.

Arjet Borger heeft het boek in acht hoofdstukken verdeeld: Een introductie, Jij en seksualiteit, Kinderen en seksualiteit, Seksualiteit in de puberteit, Kennis over seks, Jongeren in een relatie, Het gesprek over seks in christelijk Nederland en Aan de slag.
Alle hoofdstukken zijn weer onderverdeeld in subhoofdstukken zodat bepaalde onderwerpen nét wat verder worden uitgediept.
De visie in dit boek is uitermate geschikt om seksuele gezondheid bespreekbaar te maken binnen een christelijke context. Ook worden er door de hoofdstukken heen vragen verweven die aanzetten tot nadenken en wellicht tot een gesprek. Wanneer je deze vragen als ouder eerst zelf leest, is het goed om er eerst zelf eens over na te denken je eigen standpunt hierin te bepalen.

Het is een open en eerlijk boek dat ik zeker iedere opvoeder kan aanraden om eens te lezen. Vervolgens kun je er met je kinderen en tieners, op een geschikte tijd, over in gesprek gaan. Voor mij persoonlijk hadden er wel wat meer verwijzingen naar bijbelgedeelten in mogen staan om op deze manier ook meer bepaalde ideeën of keuzes Bijbels te kunnen onderbouwen.

Eerder schreef Borger al twee kinderboeken 'Saar en Jop' en 'Saar en Jop praten over seksualiteit'. Ook geeft zij spreekbeurten en trainingen over dit onderwerp.


Reacties