Het beste voor je kind - Gary Smalley en John Trent

'Hoe geef je onvoorwaardelijke liefde door?' - dit is de subtitel van het boek 'Het beste voor je kind' van Gary Smalley en John Trent.
Wanneer we in de Bijbel lezen over de zegen die iemand ontving, vallen er vijf dingen op:
  • Er was sprake van een betekenisvolle aanraking
  • Er was sprake van een positieve boodschap die gedeeld werd met de gezegende
  • Er werd hoge waarde toegekend aan hem of haar
  • Er werd gesproken over een hoopvolle toekomst
  • De zegenaar deed beloften
Het Hebreeuwse woord voor 'zegen' is een van de belangrijkste woorden in de Bijbel. Alleen al in het O.T. wordt het meer dan 640 keer gebruikt. Wanneer je op de internetsite Biblija het woord zegen intypt, krijg je vele voorbeelden te zien.

In dit boek 'Het beste voor je kind' leggen de schrijvers in 22 korte hoofdstukken op een hele praktische manier uit wat het zegenen van je kinderen betekent voor je opvoeding.
Het boek beschrijft niet alleen de letterlijke manier van zegenen maar ook het effect dat bemoedigende woorden, complimenten en bevestigingen op je kinderen kan hebben. Voor mij zaten er diverse eyeopeners in het boek, dingen waar ik eigenlijk nog nooit zo bij stil gestaan heb maar wel erg waardevol zijn bij het opvoeden van je kinderen.

Daarnaast is er aandacht voor kinderen die de zegen geheel of gedeeltelijk gemist hebben in hun leven. De schrijvers bieden handreikingen hoe je hiermee om kunt gaan. Bijlage A bevat suggesties voor een avond van zegen. Bijlage B bevat Bijbelteksten om  kinderen of huwelijkspartner te zegenen.

Inhoudelijk wil ik er niet te veel uit citeren. Ik zou zeggen: gewoon lezen dit boek. Het zal je houding als ouder of opvoeder ongetwijfeld positief veranderen.

Reacties