Opvoeden vanuit geloof, hoop & liefde.

Geloof, hoop en liefde
Mariska Hakvoort- Hazeleger van Coachingpraktijk Hazeleger Coaching en Esther Kouw van Praktijk De Rooz hebben de handen ineen geslagen om een online opvoedcursus en een opvoedavond te ontwikkelen. (Over de opvoedavond schrijf ik in een volgend blogbericht meer).
De cursus ‘Opvoeden vanuit geloof, hoop & liefde’ is bedoeld voor christelijke ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 16 jaar. De cursus bestaat uit tien mailings die wekelijks verzonden worden.


Online cursus ‘Opvoeden vanuit geloof, hoop & liefde’
In de online cursus krijgen de deelnemers theorie, handvatten, filmpjes, vragen en opdrachten aangereikt om het opvoeden van hun kind in tien weken een boost te geven. Onderwerpen die behandeld worden zijn onder andere: de verborgen wereld van je kind, jongens versus meisjes, straffen of belonen?, voorbeeldgedrag, geloofsopvoeding thuis, ze zijn zóóó verschillend en help…de puberteit!
De termen geloof, hoop & liefde staan in deze cursus voor;
  • Leven, geloven en opvoeden vanuit Bijbelse principes.
  • Grip krijgen op het gedrag van het kind. Daardoor kunnen ouders bewuster aansturen op positieve ontwikkelingen van hun kind. Dat geeft hoop voor de toekomst!
  • Bewust gericht zijn op de onvoorwaardelijke liefde van God. Deze liefde mogen ouders overbrengen op hun kind.
De cursus richt zich op ouders van kinderen van 0 tot 16 jaar. In de mailings staan vragen voor ouders met kinderen in de leeftijdscategorie van 0 tot 8 jaar, van 8 tot 12 jaar en van 12 tot 16 jaar.

Deelnemers aan de online cursus krijgen toegang tot een besloten Facebookgroep, zodat zij onderling tips en adviezen kunnen uitwisselen.

Het bedrag voor de cursus bedraagt € 24,95 maar ... let op !! Als lezer van dit weblog mag ik jullie een korting aanbieden van 5 euro op de online cursus ‘Opvoeden vanuit geloof, hoop & liefde’. Met kortingscode GHL14 betalen jullie geen € 24,95 maar slechts € 19,95 voor de cursus.

Hoe kun je aan deze cursus deelnemen?
Stap 1: Je stuurt een e-mail, daarin zet je je naam, adres, telefoonnummer en mailadres waarop je de cursus wilt ontvangen. Graag in het onderwerp vermelden dat het gaat om de online cursus. De kortingscode graag vermelden in de mail.
Stap 2: Je ontvangt een factuur. Zodra het geld binnen is op de rekening, ontvang je bevestiging via de mail.
Stap 3: Binnen drie werkdagen ontvang je het voorwoord, gevolgd door tien wekelijkse mailings. Vanaf het moment van dat je het voorwoord ontvangen hebt, kun je je aanmelden voor de Facebookgroep en krijg je toegang!

Wil je eerst een voorbeeldmailing zien? Stuur dan een mail met de vraag om de voorbeeldmailing.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mariska of Esther via de e-mail of via hun websites: www.hazelegercoaching.nl en www.praktijkderooz.nlReacties