Snelgroeiende Facebookgroep


Toen ik een aantal jaren geleden dit weblog startte, kwamen de meeste reacties binnen op dit weblog zelf. Nu de (besloten) Facebookgroep erbij is gekomen, wordt er niet alleen meer ín de bijbehorende groep gereageerd maar is het hele onderwerp ‘christelijk opvoeden’ ook veel verder uitgebreid. Ik ben er dankbaar voor en vind het geweldig om te zien.

De groep waarin we als ouders allerlei vragen en onderwerpen aan de orde stellen, is een enthousiaste groep ouders die elkaar helpt, stimuleert en bemoedigt.
En naast het feit dat we met elkaar groeien in diepgang – onlangs zijn we namelijk ook begonnen met het bespreken van diverse onderwerpen uit de Bijbel over opvoeden – groeien we ook enorm in de breedte. Wekelijks komen er zo’n 60 nieuwe ouders en/of opvoeders bij. Prachtig om te zien dat we elkaar op deze manier kunnen helpen. De groep telt inmiddels ruim 1700 leden.

Diverse onderwerpen komen aan de orde. Er wordt bv. advies gevraagd over een bepaald dagboekje dat iemand voor zijn of haar kind zoekt, er worden ideeën gevraagd voor de kinderdienst, er worden christelijke (kinder)boeken aangeboden of boeken die met opvoeden te maken hebben maar ook worden er evenementen gedeeld of bepaalde problemen waar ouders tegenaan lopen in de opvoeding. 
Rondom de christelijke feestdagen worden er vaak talloze ideeën aan de hand gedaan om andere ouders te helpen. Er bestaan in de groep ook diverse documenten die ouders kunnen raadplegen om ideeën op te doen.

Wil je ook meepraten in de Facebookgroep? We hebben elkaar zo nodig! Je bent van harte welkom! 

Graag wil ik ook even van de gelegenheid gebruik maken om te verwijzen naar mijn zevende – en tevens laatste – weblog. Dit weblog gaat over het huwelijk en heet ‘Liefde en Trouw’. Je bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen en mij de komende tijd te volgen! 


Reacties