Welke kinderbijbel kies je?

Soms is het moeilijk een goede kinderbijbel te kopen voor je kind(eren). Lang niet iedere kinderbijbelschrijver houdt zich precies aan de Bijbeltekst en dramatiseert, romantiseert of vervormt soms de verhalen die erin staan.Ook is het belangrijk om te kijken welk beeld van God wordt weergeven in de kinderbijbel.

In de Bijbel wordt beschreven hoe God is en hoe Hij handelt. Dat Bijbelse Godsbeeld is zo veelzijdig, dat het onmogelijk is enkele woorden weer te geven is. Niemand kan ooit zeggen dat hij God helemaal kent. Elke keer ontdekt hij toch weer een facet van het beeld dat God dat hij nooit eerder gezien heeft.
Om te beoordelen of de beschrijving van God in de kinderbijbel past bij de ontwikkeling van het kind, kun je de volgende vragen stellen:

  • Wordt er met eerbied en liefde gesproken over God de Vader, Jezus zijn Zoon en de Heilige Geest? Belangrijk is dat uit de kinderbijbel blijkt dat de schrijver enerzijds vol is van de liefde van en voor God en anderzijds eerbied voor Hem heeft.
  • Welke begrippen krijgen in verband met God nadrukkelijk aandacht in de betreffende kinderbijbel: liefde, trouw, zorg, geduld, verlossing, verzoening, berouw, vergeving, gerechtigheid, rechtvaardigheid, genoegdoening, straf, oordeel, wraak? De Bijbel toont ons God ondermeer in deze facetten. Toch is het met het oog op de emotionele en verstandelijke ontwikkeling van het kind niet juist al deze kanten van God breed uit te meten. 

Voor kleuters is het belangrijk dat zij God leren kennen als trouw, zorgzaam, goed, almachtig, geduldig, vergevend en vol liefde.
Voor grotere kinderen zullen andere facetten van de veelkleurigheid van God kunnen worden doorgegeven, zoals rechtvaardigheid, gerechtigheid, zonde, schuld, bekering en vergeving met daarbij de nadruk dat het bij God niet gaat om lief en gehoorzaam zijn, maar om het geloof in Hem en het vertrouwen op Hem.
Voor tieners kan in een Bijbelweergave voor hun leeftijd geprobeerd worden een zo volledig mogelijk beeld van God voor te stellen. Dan is de verstandelijke en emotionele ontwikkeling van de jongere zover dat het al die gegevens kan begrijpen en verwerken

Wie overigens nog meer wil weten over goede kinderbijbels zou eens kunnen kijken op de website Kinderbijbels.nl  Er zijn inmiddels meer dan 100 beschrijvingen over Bijbels toegevoegd aan de site. Deze website bevat objectieve besprekingen van bijna alle Nederlandstalige kinderbijbels en is bedoeld als hulpmiddel voor ouders en opvoeders om een geschikte Bijbel voor kinderen te kiezen voor de eigen situatie en geloofsovertuiging.

Aan de zijkant van mijn weblog wil ik vanaf nu iedere maand een (nieuwe) kinderbijbel onder de aandacht brengen. 

Deze maand wil ik jullie van harte ´De Bijbel - Het boek van Jezus´ aanraden. Het is geschreven door Sally Lloyd Jones en bedoeld voor kinderen vanaf 4 jaar.
Aan het eind van bijna elk verhaal wordt verwezen naar Gods reddingsplan, naar de komst van Jezus en hoe Hij de wereld redding heeft gebracht.

Welke kinderbijbel lezen jullie op dit moment met jullie kinderen? Zou je deze aan andere gezinnen aanraden? Zo ja waarom?Reacties