Workshops Impactdag 2017 – De Herikon


Op zaterdag 28 januari 2017 is er weer een IMPACTdag voor ouders en kinderwerkers op De Herikon in Putten. Het beloofd een afwisselende dag te worden van ontmoeting, onderwijs vanuit Gods Woord en praktische tips en ideeën voor ouders en kinderwerkers.
Dit jaar is het thema Voor wie leef jij? Het is als ouder of kinderwerker best moeilijk om in deze maatschappij, waarin er aan alle kanten aan de kinderen getrokken wordt, te blijven staan voor wat je gelooft.
Hoe leven we ze voor wat we belangrijk vinden? Hoe bereiken we al die plannen die we altijd gehad hebben met en voor onze kinderen? Hoe leren we hen te bidden of stille tijd te houden? Hoe geven we inhoud aan de tijd met de kinderen op club of zondagsschool? Hoe houd je je gezin of een groepje kinderen in het gareel?
Op deze en andere vragen hopen we 28 januari met elkaar een antwoord te vinden vanuit Gods Woord. Naast een plenaire sessie zullen er 2 seminarrondes zijn waarbij je kunt kiezen uit een vijftal seminars. De seminars worden hieronder kort beschreven:

I - Doel hebben voor je opvoeding
Doelgroep: Ouders
Wat wil je dat je kinderen zich later herinneren van thuis? En wat is jouw grote verlangen voor je kinderen? Voor wie wil jij dat ze leven en hoe doe je dat als gezin? Als je op vakantie gaat, weet je waar je naartoe moet, je weet welke richting je opgaat en welke keuzes je daarbij moet maken. Is dit niet ook zo voor het opvoeden van onze kinderen? Weten wij welk doel God voor ogen heeft en hoe geven wij dan concreet vorm hieraan in ons dagelijks leven met de kinderen?
Deze workshop helpt je om meer richting te geven aan je gezinsleven, ook als het gaat om de invulling van vrije tijd.
Kernwoorden: vrije tijd invullen, taken en verantwoordelijkheid, gezinsmomenten, wat past bij ons als gezin, voorbeeld zijn als ouders

II - Wie is de baas?
Doelgroep: Kinderwerk en ouders
Discipline en gezag zijn woorden die weinig aan de orde komen in onze maatschappij. Toch heeft God hierover veel geschreven in zijn Woord. Voor God is het wel degelijk belangrijk en als wij voor Hem willen leven, moet het ook voor ons belangrijk zijn. Waarom is discipline belangrijk voor onze kinderen? En waarom is orde houden bij een groep zo lastig? Deze workshop geeft je handvaten hoe je dit concreet maakt en geeft inzicht in ordeproblemen binnen het kinderwerk, maar ook thuis in het gezin.
Kernwoorden: orde houden, luisteren, gehoorzamen, liefde en genade

III - Bidden met kinderen
Doelgroep: Kinderwerk & ouders
God vraagt van ons om onze kinderen te onderwijzen en van hen discipelen te maken zodat ze zullen leven tot eer van Hem. Bidden, het praten met God, is hierbij een belangrijk onderdeel. Hoe leren we dit aan onze kinderen en heeft dit een plek binnen het kinderwerk? Tijdens deze workshop staan we stil bij het belang van gebed en hoe we dit kunnen vormgeven in ons gezin maar ook op de zondagochtend tijdens de zondagsschool.
Kernwoorden: voorbeeld zijn, afstemmen op de leeftijd

IV – Club/Zondagsschool - Hoe doe je dat?
Doelgroep: Kinderwerk
Het lijkt wel alsof kinderwerk vooral leuk en aantrekkelijk moet zijn. Maar wat vraagt God van ons als het gaat om het onderwijzen van onze kinderen. Is het mogelijk om een aantrekkelijk programma aan te bieden waarbij de principes van Gods Woord centraal staan en de kinderen leren om voor Hem te leven? In deze workshop kijken we naar wat dit vraagt van jou als kinderwerker. Maar ook geven we je een aantal suggesties voor de invulling van het programma.
Kernwoorden: samen Bijbel lezen, teksten leren, reactie-activiteit, creatief, muziek, leeftijd van kinderen

V - Stille tijd – In contact met God
Doelgroep: Ouders
God is realiteit. Kinderen mogen dit leren. Een bewust moment op de dag waarin zij Gods woord openen en tijd nemen voor gebed is het fundament van deze dagelijkse omgang met God. Hoe leren we de kinderen om tijd met God door te brengen? Welk voorbeeld geven wij? God wil de tijd die kinderen met Hem hebben, gebruiken om tot hen te spreken. En kinderen kunnen juist in hun stille tijd ook leren te spreken met God. Deze workshop geeft praktische handvaten om kinderen te stimuleren en aan te moedigen tijd met God door te brengen.
Kernwoorden: Stille tijd, Bijbel open, gebed, God wil tot je spreken.

Kijk voor meer informatie over deze dag op de website van De Herikon  www.deherikon.nl

          

Aanmelden kan via het contactformulier of door een e-mail te sturen aan info@deherikon.nl


Reacties